Multifunkčné ihrisko

OTVÁRACIE HODINY - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO  


Január – Marec – zimné obdobie:  Pondelok - Nedeľa: 08.00 h - 20.00 h

 Apríl – September – letné obdobie:  Pondelok - Nedeľa: 08.00 - 21.00 h

 Október – December – zimné obdobie:  Pondelok - Nedeľa: 08.00 - 20.00 h

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA