Dom kultúry

Ing. Lenka Gombarčíková
referent pre kultúru, 0940 63 64 02

Ľubomír Jánošík
Referent pre správu elektronických médií, sociálnych sietí a kultúru, 0948 185 645

Marta Stúpalová
knihovníčka, 0940 63 64 03