Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2019

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2019 sa vykoná v nasledujúcich termínoch o 12:00, dvojminútovým stálym tónom sirény.
1.polrok 11.1. 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 14.6.
2.polrok 12.7. 9.8. 13.9. 11.10. 8.11. 13.12.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra ...

Odporúčania pre obyvateľstvo

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkochruší dňom 03. 09. 2018 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať ...

Informácia pre dotknutú verejnosť - – Sloveca, Sasol Slovakia

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ  - v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ...

Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.

Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola ...

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2. a 3. stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy SHMÚ

Podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto stránky na stiahnutie. ...

PRÍVALOVÉ DAŽDE/NÁHLA BÚRKOVÁ ČINNOSŤ

Prívalové dažde Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne ...

POŽIARE

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiaru suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi ...