Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2021 sa vykoná v nasledujúcich termínoch o 12:00, dvojminútovým stálym tónom sirény.
1.polrok 8.1. 12.2. 12.3. 9.4. 14.5. 11.6.
2.polrok 9.7. 13.8. 10.9. 8.10. 12.11. 10.12.
Krízový štáb mesta Nováky
č. funkcia meno, priezvisko, titul
1. predseda Dušan Šimka, Ing.
2. zástupca Dana Horná, Mgr.
3. člen pre evakuáciu Ján Krajči, Ing.
4. člen pre zásobovanie Ján Fedor
5. člen pre ukrytie Milan Kolompár
6. člen pre zásahy Ladislav Petriska
7. člen Ján Martina, Ing.
8. člen Ingrid Kmeťová, Ing.
9. člen Ľubomír Krcha, Ing.
10. člen Peter Balák, Ing.
11 člen Anton Hajnovič, Bc.
12. člen Alena Mokrá
13. člen Michal Jakubis
14. tajomník Lenka Műllerová, Ing.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.6.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky ...

Problematika vykurovacieho obdobia

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezón.S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas  ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí ...

Oslávme Silvester aj Nový rok bezpečne

...

Adventné vence a svietniky v príbytkoch bezpečne

...

Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky

Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látkyNebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. ...

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch ruší dňom 05. 08. 2019 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra ...

Odporúčania pre obyvateľstvo

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkochruší dňom 03. 09. 2018 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...