Poliklinika Nováky

Adresa: Matice slovenskej 960/3, 972 71 Nováky

Ambulancia zubného lekárstva MUDr. Rudolf Lukáč 046/542 34 81
Ambulancia klinickej psychológie PhDr. Katarína Lukáčová 0949 14 72 64
Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Nikolaj Fomincev 046/546 13 93
Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Vojtech Modory 046/546 27 50
     
     
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Eleonóra Papšová 046/546 27 72
Ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Alena Petrová 046/546 26 09
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Jarmila Čverhová 0903 48 85 04
Neurologická ambulancia MUDr. Ján Trojan 046/546 27 71
Urologická ambulancia MUDr. Michal Prostredný 046/542 24 01
Otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Jana Bušovská 046/546 10 11
Dermatovenerologická ambulancia MUDr. Andrea Mištinová 046/546 23 68
     
Gynekologická ambulancia MUDr. Ján Sviežený 046/546 11 29
     
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA