Poliklinika Nováky

 Adresa: Matice slovenskej 960/3, 972 71 Nováky

Ambulancia zubného lekárstva MUDr. Rudolf Lukáč 046/542 34 81
Ambulancia klinickej psychológie PhDr. Katarína Lukáčová 0949 14 72 64
Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Nikolaj Fomincev 046/546 13 93
Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Vojtech Modory 046/546 27 50
Chirurgická ambulancia MUDr. Lucián Zaťko 046/546 13 77
RTG   046/546 11 58
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Eleonóra Papšová 046/546 27 72
Ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Alena Petrová 046/546 26 09
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Jarmila Čverhová 0903 48 85 04
Neurologická ambulancia MUDr. Ján Trojan 046/546 27 71
Urologická ambulancia MUDr. Michal Prostredný 046/542 24 01
Otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Jana Bušovská 046/546 10 11
Dermatovenerologická ambulancia MUDr. Andrea Mištinová 046/546 23 68
Ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Sylvia Zaťková 046/546 11 85
Gynekologická ambulancia MUDr. Ján Sviežený 046/546 11 29
Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jaroslav Kohút 046/545 56 14