Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.12.2019 15:30

Materiálov

1

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.12.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 12.12.2019 15:32