Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok
Prihlásenie do rozpravy
Materiálov: 7
Program
Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Predložené materiály na rokovanie MsZ 15.02.2024 16:00
Názov Dátum Dokument
Pozvánka 08.02.2024 08:19
Návrh schválenia Územného plánu mesta Nováky 08.02.2024 08:57
Predloženie žiadosti na Fond na podporu športu do Výzvy č. 2023/001 pre projekt pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch“ 08.02.2024 09:00
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 08.02.2024 10:27
Návrh rozpočtu mesta na roky 2024, 2025, 2026 08.02.2024 09:02
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2024, 2025, 2026 08.02.2024 09:03
Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ, CVČ na roky 2024,2025,2026 08.02.2024 09:05
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA