Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

29.05.2019 16:30

Materiálov

1

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 29.05.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 24.05.2019 15:00