Odmeňovanie zástupcu primátora

Odmeňovanie zástupcu primátora mesta

V zmysle Zásad odmeňovania volených funkcionárov Mesta Nováky, členov samosprávnych orgánov Mesta Nováky a odmeňovania úkonov za občianske a slávnostné obrady, podľa Čl. 3 Odmeňovanie zástupcu primátora, prislúcha poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške 38,9 %  platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.