Rozpočet mesta Nováky

Názov Zverejnené Dokument
AktualizáciA č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2019 02.07.2019
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018 11.09.2018
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018