Rozpočet mesta Nováky

Názov Zverejnené Dokument
Návrh rozpočtu mesta 2022,2023,2024 23.11.2021
Návrh programového rozpočtu 2022,2023,2024 23.11.2021
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2021 12.07.2021
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2020 08.04.2021
Rozpočet mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 16.12.2020
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 16.12.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 24.11.2020
Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 24.11.2020
Aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2020 08.07.2020
Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020 10.06.2020