Rozpočet mesta Nováky

Názov Zverejnené Dokument
Aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2020 08.07.2020
Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020 10.06.2020
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2019 30.03.2020
Rozpočet mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 07.01.2020
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 07.01.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 15.11.2019
Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 15.11.2019
AktualizáciA č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2019 02.07.2019
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019