Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Aktualizácia č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2023 07.09.2023
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2022 28.04.2023
Schválený rozpočet mesta Nováky na roky 2023, 2024, 2025 06.03.2023
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2023 – 2025 06.03.2023
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2023, 2024, 2025 03.02.2023
Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 03.02.2023
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2022 14.09.2022
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2021 24.03.2022
Rozpočet mesta Nováky na roky 2022,2023,2024 07.02.2022
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2022,2023,2024 07.02.2022
Návrh rozpočtu mesta 2022,2023,2024 23.11.2021
Návrh programového rozpočtu 2022,2023,2024 23.11.2021
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2021 12.07.2021
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2020 08.04.2021
Rozpočet mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 16.12.2020
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 16.12.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 24.11.2020
Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 24.11.2020
Aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2020 08.07.2020
Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020 10.06.2020
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA