Rozpočet mesta Nováky

Názov Zverejnené Dokument
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018 11.09.2018
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2017 25.09.2017
Výročná správa mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Programový rozpočet mesta na roky 2017,2018,2019 28.12.2016