Mestská rada

Zloženie
Mgr. Dana Horná
Ing. Branislav Adamec
Bc. Anton Hajnovič
Termín zasadnutia Uznesenia Zápisnice
03.09.2019
03.06.2019
20.05.2019
16.04.2019
12.02.2019
22.01.2019
10.10.2018
04.09.2018
06.06.2018
04.04.2018
30.01.2018
29.11.2017
23.11.2017
23.10.2017
25.09.2017