Volebný obvod číslo 1

Oznámenie funkcií (tlačivo)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(PDF)