Poslanci MsZ

Volebný obvod číslo 1

Ing. Michal Gogola

michal.gogola@novaky.sk

František Včelík

frantisek.vcelik@novaky.sk

Ján Hrnčiar

jan.hrnciar@novaky.sk

Peter Rybanský

peter.rybansky@novaky.sk

0907 314 944

Volebný obvod číslo 2

MUDr. Ján Trojan

jan.trojan@novaky.sk

MUDr. Jana Džuponová

jana.dzuponova@novaky.sk

Juraj Svitok

juraj.svitok@novaky.sk

0903 138 513

Bc. Anton Hajnovič

anton.hajnovic@novaky.sk

0907 982 652

Mgr. Gabriela Mištinová

gabriela.mistinova@novaky.sk

0915 722 485

Volebný obvod číslo 3

Mgr. Monika Franková

monika.frankova@novaky.sk

0911 591 200

Peter Miština

peter.mistina@novaky.sk

Oznámenie funkcií (tlačivo ručne vyplniteľné)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ručne vyplniteľné)
(PDF)
Oznámenie funkcií (tlačivo elektronicky vyplniteľné)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (elektronicky vyplniteľné)
(PDF)
Oznámenie funkcií (online)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlačivá pre elektronické aj ručné vypĺňanie)
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA