Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024

Informácie

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Dokument na stiahnutie: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie Dokument na stiahnutie: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie
Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov Dokument na stiahnutie: Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov
Čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v cudzine Dokument na stiahnutie: Čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v cudzine
Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín Dokument na stiahnutie: Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín
Informácia pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácia pre voliča
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Dokument na stiahnutie: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Elektronická adresa_hlasovacie preukazy Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa_hlasovacie preukazy
Elektronická adresa_delegovanie člena a náhradníka Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa_delegovanie člena a náhradníka
Okrsky, miestnosti Dokument na stiahnutie: Okrsky, miestnosti
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Dokument na stiahnutie: ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA