Partnerské mestá

Jílové u Prahy
Česká republika

www.jilove.cz
Jílové u Prahy
Oslavany
Česká republika

www.oslavany-mesto.cz
Oslavany
Dohoda o spolupráci a priateľských vzťahoch medzi mestom Nováky a Oslavany Dokument na stiahnutie: Dohoda o spolupráci a priateľských vzťahoch medzi mestom Nováky a Oslavany
Zmluva o partnerstve miest medzi mestom Nováky – Slovenská republika a mestom Jílové u Prahy – Česká republika uzavretá dňa 25. februára 2017 Dokument na stiahnutie: Zmluva o partnerstve miest medzi mestom Nováky – Slovenská republika a mestom Jílové u Prahy – Česká republika uzavretá dňa 25. februára 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA