Referendum 2023

Informácie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Referendum - okrsky Dokument na stiahnutie: Referendum - okrsky
Informácie pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča
Rozhodnutie o vyhlásení referenda Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie o vyhlásení referenda

Voľba poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum 2023 je:

Žiadosť o voľbu poštou – s TP na území SR Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou – s TP na území SR
Žiadosť o voľbu poštou – bez TP na území SR Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou – bez TP na území SR
Informácia – volič, ktorý má TP na území SR Dokument na stiahnutie: Informácia – volič, ktorý má TP na území SR
Informácia – volič, ktorý nemá TP na území SR Dokument na stiahnutie: Informácia – volič, ktorý nemá TP na území SR
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA