Úradné hodiny

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Ekonomické oddelenie
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Oddelenie vnútornej správy
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Podateľňa
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Pokladňa
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matrika
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA