Úradné hodiny oddelení MsÚ

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Ekonomické oddelenie
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Oddelenie vnútornej správy
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Podateľňa
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Pokladňa
Pondelok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Utorok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Streda 07.45 - 12.00 13.00 - 16.45
Štvrtok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Piatok 07.45 - 12.00 12.30 - 13.45
Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matrika
Pondelok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Utorok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Streda 07.45 - 12.00 13.00 - 16.45
Štvrtok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Piatok 07.45 - 12.00 12.30 - 13.45