Úradné hodiny

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Ekonomické oddelenie
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Oddelenie vnútornej správy
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Podateľňa
Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 14.00
Pokladňa
Pondelok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Utorok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Streda 07.45 - 12.00 13.00 - 16.45
Štvrtok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Piatok 07.45 - 12.00 12.30 - 13.45
Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matrika
Pondelok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Utorok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Streda 07.45 - 12.00 13.00 - 16.45
Štvrtok 07.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Piatok 07.45 - 12.00 12.30 - 13.45
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA