Novácke noviny

Novácke noviny č. 1/2022 (formát PDF) Dokument na stiahnutie: Novácke noviny č. 1/2022 (formát PDF)
60. výročie udelenia Štatútu Mesta Nováky Dokument na stiahnutie: 60. výročie udelenia Štatútu Mesta Nováky
Novácke noviny č. 1/2020 (formát PDF) Dokument na stiahnutie: Novácke noviny č. 1/2020 (formát PDF)
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA