Riadiace dokumenty mesta

Názov Zverejnené Dokument
Zásady odmeňovania volených funkcionárov 28.12.2023
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nováky 19.12.2023
Zásady poskytovania darov 14.11.2023
Zásady o hospodárení s majetkom mesta Nováky, úplné znenie schválené 3.5.2022 20.07.2023
Zásady hospodárenia s majetkom mesta, úplné znenie schválené 02. 12. 2019 20.02.2020
Rokovací poriadok zmena č. 5. 23.07.2018
Zásady vybavovania sťažností 25.05.2018
Písomná sťažnosť (vzor, formát DOCX) 25.05.2018
Písomná sťažnosť (vzor, formát ODT) 25.05.2018
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 18.02.2018
Rokovací poriadok - zmena č. 4. 11.01.2018
Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka 07.09.2017
Postup pri realizáciách zákaziek nižších ako 5 000 eur – príloha č. 1 21.02.2017
Pravidlá rozpočtového hospodárenia 11.07.2016
Príloha č. 1 rozpočtový harmonogram 11.07.2016
Priloha č. 2 Rozpočtová požiadavka - vzor 11.07.2016
Priloha č. 3 rozpočtové opatrenie primátora 11.07.2016
Príloha č. 4 požiadavka na rozpočtové opatrenie 11.07.2016
Prihlásenie do rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva 04.02.2016
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novákoch 02.02.2016
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA