Riadiace dokumenty mesta

Názov Zverejnené Dokument
Zásady odmeňovania volených funkcionárov 21.02.2020
Zásady hospodárenia s majetkom mesta, úplné znenie schválené 02. 12. 2019 20.02.2020
Zásady poskytovania darov 16.05.2019
Rokovací poriadok zmena č. 5. 23.07.2018
Zásady vybavovania sťažností 25.05.2018
Písomná sťažnosť (vzor, formát DOCX) 25.05.2018
Písomná sťažnosť (vzor, formát ODT) 25.05.2018
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 18.02.2018
Rokovací poriadok - zmena č. 4. 11.01.2018
Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka 07.09.2017