Riadiace dokumenty mesta

Názov Zverejnené Dokument
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 18.02.2018
Rokovací poriadok - zmena č. 4. 11.01.2018
Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka 07.09.2017
Postup pri realizáciách zákaziek nižších ako 5 000 eur – príloha č. 1 21.02.2017
Pravidlá rozpočtového hospodárenia 11.07.2016
Príloha č. 1 rozpočtový harmonogram 11.07.2016
Priloha č. 2 Rozpočtová požiadavka - vzor 11.07.2016
Priloha č. 3 rozpočtové opatrenie primátora 11.07.2016
Príloha č. 4 požiadavka na rozpočtové opatrenie 11.07.2016
Prihlásenie do rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva 04.02.2016