Riadiace dokumenty mesta

Názov Zverejnené Dokument
Zásady poskytovania darov 16.05.2019
Rokovací poriadok zmena č. 5. 23.07.2018
Zásady vybavovania sťažností 25.05.2018
Písomná sťažnosť (vzor, formát DOCX) 25.05.2018
Písomná sťažnosť (vzor, formát ODT) 25.05.2018
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 18.02.2018
Rokovací poriadok - zmena č. 4. 11.01.2018
Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka 07.09.2017
Postup pri realizáciách zákaziek nižších ako 5 000 eur – príloha č. 1 21.02.2017
Pravidlá rozpočtového hospodárenia 11.07.2016