Symboly

Erb mesta Nováky

Fotografia ku podstránke: SymbolyV erbe mesta je hagiografický motív patróna mesta v neopakovateľnej podobe - podľa odtlačku pečatidla mesta z roku 1865. Sv. Mikuláš je tiež patrónom pocestných i obchodníkov. Erb mesta zdobí reprezentačné i úradné priestory mesta, sú ním označené písomné dokumenty i vstup do mesta. Erb mesta Nováky je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie ministerstvo vnútra v tejto podobe: v modrom štíte doprava pootočený svätý Mikuláš v striebornom zlatolemom rúchu so striebornou zlatolemou mitrou, v pravici so zlatou privrátenou berlou, ľavicou držiaci za ruku striebroodetú, na chrbte ležiacu žobráčku.

Vlajka mesta Nováky

Fotografia ku podstránke: SymbolyMestská vlajka je obdĺžniková s klinovým výrezom do 1/3 dĺžky, od vrchu modrobielo pruhovaná, so šírkou pruhu v 1/4 výšky. Vlajku používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie prípadne mestské zastupiteľstvo. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

Pečať mesta Nováky

Fotografia ku podstránke: SymbolyV pečatidle obce z r. 1865 je sv. Mikuláš. Je zobrazený v obvyklom biskupskom rúchu. Pri nohách má ležiacu ženu, ktorej podáva ruku, aby jej pomohol vstať. Je tu zobrazená legenda o prvom zázraku sv. Mikuláša. Pečatidlo uschováva primátor mesta. Označovanie dokumentov pečatidlom je zriedkavé.
Z pečate mesta Nováky je odvodená úradná okrúhla pečiatka mesta Nováky s priemerom 3,5 cm s názvom „MESTO NOVÁKY“ na jej hornom okraji.
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA