Video záznamy

Vedenie mesta Nováky si dovoľuje dať do povedomia občanom mesta, ale aj širokej verejnosti, záznamy z rokovaní MsZ v rámci sprístupňovania samosprávy.

Videá nájdete na www.video.novaky.sk.