Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia športu 31.03.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 29.03.2017
Sociálna a zdravotná komisia 21.03.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 24.01.2017
Komisia športu 16.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.01.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2016
Komisia športu 28.11.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 22.11.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 22.11.2016
Komisia športu 31.10.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 24.10.2016