Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia pre ochranu verejného záujmu 12.05.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.04.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 08.04.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 01.04.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.02.2021
Komisia športu 03.02.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 02.02.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.11.2020
Komisia športu 27.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 23.11.2020
Komisia športu 20.11.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 19.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020