Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.06.2024
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 05.06.2024
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 17.04.2024
Sociálna a zdravotná komisia 13.03.2024
Komisia kultúry a vzdelávania 05.03.2024
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.03.2024
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
Komisia športu 29.02.2024
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.02.2024
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.01.2024
Komisia športu 22.01.2024
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 17.01.2024
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA