Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 29.03.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.03.2023
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 13.03.2023
Komisia kultúry a vzdelávania 08.03.2023
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.01.2023
Komisia pre ochranu verejného záujmu 27.10.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
Komisia športu 19.09.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 14.06.2022
Sociálna a zdravotná komisia 14.06.2022
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 11.05.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 05.04.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 20.03.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Sociálna a zdravotná komisia 29.03.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA