Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 19.10.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.10.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 21.09.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 20.09.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.09.2017
Sociálna a zdravotná komisia 28.08.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.08.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 10.08.2017
Komisia športu 25.06.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.06.2017
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia športu 31.03.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017