Prevody nehnuteľností a hnuteľných vecí

Mesto Nováky neuskutočnilo v rokoch 2015, 2016 a 2017 žiadny prevod takej nehnuteľnej a hnuteľnej veci z majetku mesta, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.