Zmluvy

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujé na stránkach DigitalneMesto.sk
Zmluvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/11/2012 31.12.2012
Papiernictvo a textil, Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.12.2012
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. D/09/147486001 17.12.2012
Servisná zmluva SE_05.4_12 12 17.12.2012
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 14.12.2012
Dodatok č. 5 l Flotilovej poistnej mluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080061461 14.12.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č.294 10.12.2012
Darovacia zmluva - Lenka Štangová 10.12.2012
Zmluva č. 18/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 03.12.2012
Príloha č.16 k obchodnej zmluve č.306200043 30.11.2012