Voľby prezidenta SR r. 2024

Informácie

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany a príslušné tlačivá s pokynmi nájdene na stránke: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Výsledky volieb II. kolo Dokument na stiahnutie: Výsledky volieb II. kolo
Výsledky volieb Dokument na stiahnutie: Výsledky volieb
Kandidáti Dokument na stiahnutie: Kandidáti
Elektronická adresa_delegovanie člena a náhradníka Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa_delegovanie člena a náhradníka
Elektronická adresa_hlasovacie preukazy Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa_hlasovacie preukazy
Volebné okrsky a volebné miestnosti Dokument na stiahnutie: Volebné okrsky a volebné miestnosti
Informácie pre voliča - volebná miestnosť Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča - volebná miestnosť
Informácie pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Dokument na stiahnutie: ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA