Plagátovacie plochy

V meste Nováky sú vyhradené plagátovacie plochy nasledovne:
  • na Námestí SNP – pred bytovkou č. 615
  • na Námestí SNP – pri lavičke cez Lehotský potok
  • na autobusovom nástupišti pri železničnej stanici
  • na autobusovej zastávke v Horných Lelovciach
  • pri nákupnom stredisku Jednota na ul. Štúrovej
Odo dňa uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR do ukončenia volieb sú plagátovacie plochy využívané kandidujúcimi subjektmi.