Plagátovacie plochy

V meste Nováky sú vyhradené plagátovacie plochy nasledovne:
  • na Námestí SNP – pred bytovkou č. 615
  • na Námestí SNP – pri lavičke cez Lehotský potok
  • na autobusovom nástupišti pri železničnej stanici
  • na autobusovej zastávke v Horných Lelovciach
  • pri nákupnom stredisku Jednota na ul. Štúrovej
Odo dňa uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR do ukončenia volieb sú plagátovacie plochy využívané kandidujúcimi subjektmi.
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA