Primátor mesta

Fotografia ku podstránke: Primátor mesta

Ing. Branislav Adamec

primátor

 

Vzdelanie:

ZŠ Nováky

Gymnázium V.B.N. Prievidza

Ekonomická univerzita Bratislava

Akadémia PZ Bratislava, špecializovaný kurz

 

Kariéra:

1995 – 1996 Novácke chemické závody, a.s. Nováky

1996 – 1997 základná vojenská služba

1997 – 2003 Novácke chemické závody, a.s. Nováky

2004 – 2007 Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín

2007 – 2014 Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza

2015 – 2022 Prezídium PZ, pracovisko Trenčín

 

Samospráva:

2018 – 2022 poslanec MsZ Nováky

2019 – 2022 člen MsR, predseda Ekonomickej komisie

2022 – trvá   primátor mesta Nováky

2023 – trvá   člen Rady ZMO HN

 

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - aktívne

 

Primátor
Ing. Adamec Branislav 421 46 512 1511
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Miština Marián 421 46 512 1513
421 948 858 212
Sekretariát, podateľňa
Mgr. Revajová Michaela 421 46 512 1512
421 948 341 201
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA