Prenájom nebytových priestorov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 22.11.2021 o 18:00 h na Mestskom úrade Nováky - OVS.

...

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021

Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 02. 03. 2021 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.

...

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2021

Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 20. 11. 2020 o 14:15 h na Mestskom úrade Nováky

...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019

Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2019

...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru

Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytovéhopriestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom ...