Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018

Výsledky volieb

Celkové výsledky volieb Dokument na stiahnutie: Celkové výsledky volieb
Výsledky volieb Dokument na stiahnutie: Výsledky volieb

Určenie volebných obvodov, okrskov a miestností

Určenie volebných obvodov, okrskov, miestností a počtu poslancov

Určenie zapisovateľky MVK Dokument na stiahnutie: Určenie zapisovateľky MVK
Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov Dokument na stiahnutie: Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov
Volebné okrsky a volebné miestnosti Dokument na stiahnutie: Volebné okrsky a volebné miestnosti

Zaregistrovaní kandidáti

zoznam kandidátov_poslanci Dokument na stiahnutie: zoznam kandidátov_poslanci
zoznam kandidátov_primátor Dokument na stiahnutie: zoznam kandidátov_primátor

Informácie

Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov Dokument na stiahnutie: Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov
Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov Dokument na stiahnutie: Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov
Oznámenie o počte obyvateľov Dokument na stiahnutie: Oznámenie o počte obyvateľov
VZN o plagátovacích plochách Dokument na stiahnutie: VZN o plagátovacích plochách
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia pre politické strany Dokument na stiahnutie: Informácia pre politické strany
Informácia pre nezávislých kadidátov Dokument na stiahnutie: Informácia pre nezávislých kadidátov
Informácia pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácia pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA