Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 13.11.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Floriána Blahoviča a manželky Anny Blahovičovej bytom Nováky vo veci ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne  rokovanieDňa 07.11.2018 bolo tunajšiemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 23.10.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Petra Máleka bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIEDňa 10.10.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Antona Kmeťa ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Dňa 14.09.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Jozefa Kmeťa bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 17.09.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 13.07.2018 bolo tunajšiemu správnemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 21.06.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti PATIO s.r.o., Andreja Hlinku 86, Nováky ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Dňa 01. 02. 2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Hany Kamarásovej bytom Košice-Západ vo veci vydania ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 02.02.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo ...