Správne konania

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 24.04.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Dalibora Zaťka bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Dňa 04.03.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Renaty Mihálovej bytom Prievidza vo veci vydania súhlasu na ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 21.02.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Igora Košťála bytom Nováky vo veci vydania ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne  rokovanieDňa 13.02.2019 bolo tunajšiemu ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 13.11.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Floriána Blahoviča a manželky Anny Blahovičovej bytom Nováky vo veci ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne  rokovanieDňa 07.11.2018 bolo tunajšiemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 23.10.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Petra Máleka bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIEDňa 10.10.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Antona Kmeťa ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Dňa 14.09.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Jozefa Kmeťa bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 17.09.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 ...