Voľby do NR SR 2023

Informácie

Hlasovací preukaz-informácie Dokument na stiahnutie: Hlasovací preukaz-informácie
Elektronická adresa_delegovanie člena a nahrádnika Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa_delegovanie člena a nahrádnika
Elektronická adresa_hlasovacie preukazy Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa_hlasovacie preukazy
Určenie volebných okrskov a miestností Dokument na stiahnutie: Určenie volebných okrskov a miestností
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Dokument na stiahnutie: informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Informácie pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča
Vyhlásenie volieb Dokument na stiahnutie: Vyhlásenie volieb

Voľba poštou

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe (pokyny) Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe (pokyny)
Žiadosť o voľbu poštou (listinná) Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou (listinná)
Žiadosť o voľbu poštou (elektronicky) Dokument na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou (elektronicky)

Výsledky volieb do NR SR 2023

Účasť vo voľbách Dokument na stiahnutie: Účasť vo voľbách
Okrsok č. 5 Dokument na stiahnutie: Okrsok č. 5
Okrsok č. 4 Dokument na stiahnutie: Okrsok č. 4
Okrsok č. 3 Dokument na stiahnutie: Okrsok č. 3
Okrsok č. 2 Dokument na stiahnutie: Okrsok č. 2
Okrsok č. 1 Dokument na stiahnutie: Okrsok č. 1
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA