Územie udržateľného mestského rozvoja (územie UMR)

Územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len "územie UMR") boli kreované v roku 2020 v súlade s metodikou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 -2027. Účelom ich vzniku bolo pripraviť štruktúry na regionálnej a miestnej úrovni pre zjednodušenie prístupu k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov v novom programovom období, ktoré začalo v roku 2021 a bude trvať do doku 2027.

Územia tak budú môcť využívať posun od dopytovo orientovaných výziev pre podporu čiastkových projektov k schváleným alokáciám na realizáciu integrovaných stratégií pre celé programovacie obdobie podporujúcich komplexný prístup k zásadným prioritám územia.

 

  • Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky - schvaľovanie projektového zámeru mesta Prievidza s názvom „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“.

 

Zasadnutia Kooperačnej rady UMR Prievidza - Nováky - Prievidza

Uznesenie KR UMR PD-NO Dokument na stiahnutie: Uznesenie KR UMR PD-NO
Zápisnica z hlasovania obežníkovou formou Dokument na stiahnutie: Zápisnica z hlasovania obežníkovou formou
Výzva na hlasovanie obežníkovou formou Dokument na stiahnutie: Výzva na hlasovanie obežníkovou formou
Oznámenie o posune termínu hlasovania obežníkovou formou Dokument na stiahnutie: Oznámenie o posune termínu hlasovania obežníkovou formou
Súhlas s hlasovaním obežníkovou formou Dokument na stiahnutie: Súhlas s hlasovaním obežníkovou formou
Návrh uznesenia Dokument na stiahnutie: Návrh uznesenia
Stanovisko AK UMR Dokument na stiahnutie: Stanovisko AK UMR
Projektový zámer- Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Sama Chalupku Dokument na stiahnutie: Projektový zámer- Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Sama Chalupku
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030 Dokument na stiahnutie: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA