Strategické dokumenty

Názov Zverejnené Dokument
Koncepcia rozvoja športu mesta Nováky na roky 2023 - 2027 15.11.2023
KPSS Nováky 2022 - 2027 23.12.2021
Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky 2021 14.04.2021
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky na roky 2021 - 2026 14.04.2021
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 17.02.2021
Program odpadového hospodárstva mesta Nováky 2016-2020 16.04.2019
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018-2024- textová časť 11.05.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018-2024 -projektové zámery mesta 11.05.2018
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJA MESTA NOVÁKY (IPRM) 25.04.2017
KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE 01.03.2017
Predĺženie platnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky (2015 - 2020) 12.01.2017
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÁKY 02.01.2017
Program odpadového hospodárstva 02.12.2015
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY (2008 – 2013) /projekt spolufinancovaný z prostriedkou EU/ 02.12.2015
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA