Strategické dokumenty

Názov Zverejnené Dokument
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 17.02.2025
Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky 2021 14.04.2021
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky na roky 2021 - 2026 14.04.2021
Program odpadového hospodárstva mesta Nováky 2016-2020 16.04.2019
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018-2024- textová časť 11.05.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018-2024 -projektové zámery mesta 11.05.2018
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJA MESTA NOVÁKY (IPRM) 25.04.2017
KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE 01.03.2017
Predĺženie platnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky (2015 - 2020) 12.01.2017
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÁKY 02.01.2017