Školstvo

Materská škola v Novákoch

Adresa: Svätoplukova 91, 972 71 Nováky

Telefón: 0948 84 87 29

Riaditeľka:
Bc. Ľudmila HARTMANOVÁ, 0918 59 10 31

Vedúca školského stravovania:
Alena Kocúrová, 0948 86 66 14

E-mail: ludmila.hartmanova@novaky.sk

Základná škola v Novákoch

Adresa: Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky

Telefón: 046/5461 483, 046/5460 129

Riaditeľ: Mgr. Viera Pechová, poverená riadením

E-mail: zsnovaky@gmail.com

Web: http://www.zspribno.edupage.org

Základná umelecká škola v Novákoch

Adresa: Chemikov 956/34, 972 71 Nováky

Riaditeľka: Zdenka Duchoňová

Tel./Fax: 046/546 00 74

Tel.: 046/546 14 85

Mobil: 0918 374 477

E-mail: zus@zus-novaky.sk

Web: http://www.zus-novaky.sk

Centrum voľného času v Novákoch

Adresa: J. C. Hronského 356/2 (budova základnej školy)

Riaditeľka: Ing. Viera Hagarová

Telefón: 046/5461 227

E-mail: cvcnovaky@post.sk

Web: http://www.cvcnovaky.sk

Spojená škola Nováky

Adresa: Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Telefón: 046/546 14 72

E-mail: riaditel@ssn.tsk.sk

Web: http://www.sosnovaky.sk