Školstvo

Materská škola v Novákoch

Adresa: Svätoplukova 91, 972 71 Nováky

Riaditeľka: Bc. Ľudmila Hartmanová, tel. 0918 59 10 31

Zástupkyňa riaditeľky: Alena Bošiaková

Školská jedáleň - odhlasovanie stravy: Alena Kocúrová, tel. 0948 86 66 14

E-mail: ludmila.hartmanova@novaky.sk

Základná škola v Novákoch

Adresa: Pribinova 123/9, 972 71 Nováky

Telefón: 046/546 14 83, 046/546 01 29

Riaditeľ: Mgr. Viera Pechová, poverená riadením

E-mail: zsnovaky@gmail.com

Web: http://www.zspribno.edupage.org

Základná umelecká škola v Novákoch (odbor hudobný, výtvarný a tanečný)

Adresa: Chemikov 956/34, 972 71 Nováky

Riaditeľka: Zdenka Duchoňová

Tel./Fax: 046/546 00 74

Tel.: 046/546 14 85

Mobil: 0918 37 44 77

E-mail: zus@zus-novaky.sk

Web: http://www.zus-novaky.sk

Centrum voľného času v Novákoch

Adresa: ZŠ J. C. Hronského 356/2

Riaditeľka: Ing. Viera Hagarová

Telefón: 046/546 12 27

E-mail: cvcnovaky@post.sk

Web: http://www.cvcnovaky.sk

SOŠ

Adresa: Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Riaditeľka: Mgr. Katarína Piačková

tel. 046/546 14 72, 046/546 11 55

E-mail: info@sosnovaky.sk

Web: http://www.sosnovaky.sk