Dlžníci

Fyzické osoby nepodnikatelia Fyzické osoby podnikatelia Právnické osoby
Meno/firma dlžníka
Adresa
Druh neuhradenej dane Dlžná suma
Dadík Peter
Lelovská 661/13, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 315,74 €
Krajčík Dušan
272, Nitrica
Daň z nehnuteľností 5 332,98 €
Pinka Jozef
Šimonovská 547/5, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 325,69 €
Stašová Ľudmila
Kollárova 685/17, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 312,05 €
Meštánek Richard
Nám. SNP 214/72
MP za komunálne odpady a DSO 346,88 €
Kováčiková Nikola
Lehotská 401/31, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO* 166,98 €
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA