Fyzické osoby - nepodnikatelia

Fyzické osoby nepodnikatelia Fyzické osoby podnikatelia Právnické osoby
Meno/firma dlžníka
Adresa
Druh neuhradenej dane Dlžná suma
Dadík Peter
Lelovská 661/13, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 277,90 €
Dobrotka Milan
Lehotská 429/91, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 185,78 €
Krajčík Dušan
272, Nitrica
Daň z nehnuteľností 5 332,98 €
Moravčík Stanislav
Hviezdoslavova 12/11, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 240,96 €
Pinka Jozef
Šimonovská 547/5, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 325,69 €
Stašová Ľudmila
Kollárova 685/17, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 291,20 €
Meštánek Richard
Nám. SNP 214/72
MP za komunálne odpady a DSO 298,79 €
Kováčiková Nikola
Lehotská 401/31, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO* 166,98 €