Fyzické osoby - nepodnikatelia

Fyzické osoby nepodnikatelia Fyzické osoby podnikatelia Právnické osoby
Meno/firma dlžníka
Adresa
Druh neuhradenej dane Dlžná suma
Dadík Peter
Lelovská 661/13, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 170,41 €
Dobrotka Milan
Lehotská 429/91, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 185,78 €
Krajčík Dušan
272, Nitrica
Daň z nehnuteľností 5 332,98 €
Moravčík Stanislav
Hviezdoslavova 12/11, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 240,96 €
Pinka Jozef
Šimonovská 547/5, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 325,69 €
Stašová Ľudmila
Kollárova 685/17, Nováky
Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 228,65 €
Babarík Roman
M. Mišíka 384/16
Daň z nehnuteľností, Daň za psa 183,21 €
Meštánek Richard
Nám. SNP 214/72
MP za komunálne odpady a DSO 235,70 €
Henčel Tomáš
Hradecká 576/6, Prievidza
Daň z nehnuteľností 130,64 €