Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017

Doručovanie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - munovaky@novaky.sk

Určenie volebných okrskov a miestností

Určenie volebných okrskov a miestností, počtu poslancov

Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov Dokument na stiahnutie: Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov
Volebné okrsky a volebné miestnosti Dokument na stiahnutie: Volebné okrsky a volebné miestnosti
Úplne znenie Dokument na stiahnutie: Úplne znenie

Zaregistrovaní kandidáti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupisteľstva TSK Dokument na stiahnutie: Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupisteľstva TSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu TSK Dokument na stiahnutie: Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu TSK

Výsledky volieb

Výsledky volieb v okrskoch mesta Nováky Dokument na stiahnutie: Výsledky volieb v okrskoch mesta Nováky
Výsledky volieb TSK Dokument na stiahnutie: Výsledky volieb TSK
Výsledky volebného obvodu č. 7 Dokument na stiahnutie: Výsledky volebného obvodu č. 7
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA