Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

1. čiernobiela kópia

formátu A4 jednostranne0,07 €
formátu A4 obojstranne0,14 €
formátu A3 jednostranne0,17 €
formátu A3 obojstranne0,30 €

2. tlač z tlačiarne

formátu A4 čiernobiela kópia0,17 €
formátu A3 čiernobiela kópia0,30 €
formátu A4 farebná kópia2,30 €
formátu A3 farebná kópia2,90 €
scanovanie dokumentov0,30 €/strana

3. technický nosič dát

CD1,00 €
DVD1,15 €

4. poštovné

poštovnépoplatok, ktorého výška je určená cenníkom poštových služieb (do vlastných rúk)
cena za obálku0,07 €