Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

1. čiernobiela kópia
formátu A4 jednostranne 0,07 €
formátu A4 obojstranne 0,14 €
formátu A3 jednostranne 0,17 €
formátu A3 obojstranne 0,30 €
2. tlač z tlačiarne
formátu A4 čiernobiela kópia0,17 €
formátu A3 čiernobiela kópia0,30 €
formátu A4 farebná kópia2,30 €
formátu A3 farebná kópia2,90 €
scanovanie dokumentov0,30 €/strana
3. technický nosič dát
CD1,00 €
DVD1,15 €
4. poštovné
poštovnépoplatok, ktorého výška je určená cenníkom poštových služieb (do vlastných rúk)
cena za obálku0,07 €
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA