Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácie

Informácie pre voliča o spôsobe hlasovania Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča o spôsobe hlasovania
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Dokument na stiahnutie: ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí Dokument na stiahnutie: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov Dokument na stiahnutie: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 21.06.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 07.06.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 14.06.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA