Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

MVK

Zápisnica zo zasadnutia Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaného dňa 22. 09. 2022 o 14. 00 h Dokument na stiahnutie: Zápisnica zo zasadnutia Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaného dňa 22. 09. 2022 o 14. 00 h
Zápisnica zo zasadnutia Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaného dňa 05. 09. 2022 o 15. 00 h Dokument na stiahnutie: Zápisnica zo zasadnutia Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaného dňa 05. 09. 2022 o 15. 00 h
Uznesenie Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov č. 2/2022 Dokument na stiahnutie: Uznesenie Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov č. 2/2022
Uznesenie Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov č. 1/2022 Dokument na stiahnutie: Uznesenie Mestskej volebnej komisie v Novákoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov č. 1/2022

Špeciálna volebná komisia

OZNÁMENIE Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie Dokument na stiahnutie: OZNÁMENIE Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

Informácie

výsledky volieb_sumár Dokument na stiahnutie: výsledky volieb_sumár
výsledky volieb po okrskoch a obvodoch Dokument na stiahnutie: výsledky volieb po okrskoch a obvodoch
Výsledky volieb Dokument na stiahnutie: Výsledky volieb
Žiadosť o špeciálne hlasovanie Dokument na stiahnutie: Žiadosť o špeciálne hlasovanie
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov Dokument na stiahnutie: ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov pre
voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Dokument na stiahnutie: ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novákoch Dokument na stiahnutie: ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novákoch
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Nováky Dokument na stiahnutie: ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Nováky
Okrsky a miestnosti pre VUC Dokument na stiahnutie: Okrsky a miestnosti pre VUC
Okrsky a miestnosti pre KV Dokument na stiahnutie: Okrsky a miestnosti pre KV
ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN Dokument na stiahnutie: ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Zapisovateľka MVK Dokument na stiahnutie: Zapisovateľka MVK
Počet obyvateľov Dokument na stiahnutie: Počet obyvateľov
Elektronická adresa Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa
Uznesenie MsZ Nováky k návrhu počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026, rozsah výkonu funkcie primátora Dokument na stiahnutie: Uznesenie MsZ Nováky k návrhu počtu volebných obvodov a počtu poslancov  na volebné obdobie 2022-2026, rozsah výkonu funkcie primátora
Informácie pre voliča o spôsobe hlasovania Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča o spôsobe hlasovania
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Dokument na stiahnutie: ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí Dokument na stiahnutie: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov Dokument na stiahnutie: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA