Postup ako vybaviť podanie cez elektronickú schránku Slovensko.sk

Dobrý deň, pripravili sme pre Vás krátky manuál, ako využívať služby slovensko.sk a prostredníctvom tohto portálu  vybaviť podanie cez elektronickú schránku - Všeobecnú agendu. Manuál si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Manuál na stiahnutie (PDF) Dokument na stiahnutie: Manuál na stiahnutie (PDF)
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA