Mimoriadny oznam

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje, že vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii bude pracovať Mestský úrad, Spoločný obecný úrad a Dom kultúry v režime homeoffice od 3.11.2021 do 7.11.2021.

Stránkové dni sú zrušené, v prípade potreby môžu občania kontaktovať zamestnancov telefonicky na mobilné telefónne čísla alebo elektronicky.

 03.11.2021