Mimoriadny oznam

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje, že vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii bude pracovať Mestský úrad, Spoločný obecný úrad a Dom kultúry v režime homeoffice od 3.11.2021 do 7.11.2021.

Stránkové dni sú zrušené, v prípade potreby môžu občania kontaktovať zamestnancov telefonicky na mobilné telefónne čísla alebo elektronicky.

 03.11.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA