Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - zaslanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch.

ruší dňom 30. 07. 2015 o 8:00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Prosím uverejniť obvyklým spôsobom v obci, resp. vyhlásiť v obecnom rozhlase, vyvesiť na obecnej tabuli a podobne.

pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.

riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

30.07.2015
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 20.03.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Sociálna a zdravotná komisia 29.03.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA