Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.6, Územného plánu Nováky

ÚPN ZaDč.6 Oznámenie o strategickom dokumente
Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Verejná vyhláška
Dokumenty na stiahnutie k tejto téme nájdete ako prílohy tejto správy.

16.11.2016