Plán zimnej údržby v meste Nováky

Mestský operačný plán pre zimnú údržbu Mesta Nováky.26.01.2017