Informácie

Všetky potrebné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tejto stránke.

Harmonogram Dokument na stiahnutie: Harmonogram
Odkaz na tlačivá a vzory pre voľby prezidenta SR 2019 Dokument na stiahnutie: Odkaz na tlačivá a vzory pre voľby prezidenta SR 2019
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Dokument na stiahnutie: ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča právo voliť a byť volený Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča právo voliť a byť volený
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA