Správne konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 12.11.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti BoGo bus s.r.o., Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

Dňa 26.10.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Jozefa Ražného a manželky Martiny Ražnej obaja bytom Nováky vo veci vydania ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 12.10.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Milana Balvana bytom Žilina vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 09.09.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Kataríny Dvončovej bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 08.09.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Ľubomíra Obžeru a manželky Zuzany obaja bytom Prievidza vo veci vydania súhlasu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 08.09.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Ing. arch. Juraja Kiabu bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 08.09.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Daniela Kiabu bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 26.08.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti DUVENE s.r.o., Žltá 622/27, 972 13 Nitrianske Pravno vo veci ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

Dňa 17.03.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť obce  Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 02.03.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť Jána Briatku a Emílie Briatkovej obaja bytom Nováky vo veci vydania ...