Správne konania

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie o začatí správneho konaniaapozvanie na ústne rokovanieDňa 24.01.2018 bolo tunajšiemu správnemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie o začatí správneho konaniaapozvanie na ústne rokovanie Dňa 24.01.2018 bolo tunajšiemu správnemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 08.12.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Ľuboša Karaka trvale bytom Nováky vo veci vydania súhlasu ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 20.11.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Rudolfa Štangu a Anny Štangovej obaja trvale bytom Nováky vo veci vydania ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 24. 10. 2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Márie Mojžišovej trvale bytom Nováky vo veci ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Dňa 20.09.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Márie Kučerovej trvale bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 15.08.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. PhDr.  Soni Lukáčovej a Anastázie Ďurechovej trvale bytom Nováky vo veci vydania ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 14.08.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Jána Hagaru ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Oznámenie o začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne rokovanie Dňa 07.08.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Ľubice Pleškovej ...