Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017

Úplne znenie

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017.15.11.2017