OZNAM-obmedzenie pohybu

Na základe opatrenia vlády SR a príkazu primátora č.1/2020 Mestský úrad v Novákoch žiada občanov, aby v dňoch 08.-09. 04. 2020 nenavštevovali mestský úrad a jeho pracoviská.07.04.2020