Parkujúcich v Novákoch čaká zmena.

Smernica
Žiadosť o vydanie PK

Od 1. februára 2022 mesto Nováky spustí časovú reguláciu statickej dopravy vo svojich prvých dvoch zónach, a to na Námestí SNP a pri objekte Pošty. Hlavným cieľom mesta je aktuálne zlepšiť podmienky pre rezidentov, teda obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom v centrálnej mestskej časti mesta Nováky. 

Účelom riešenia statickej dopravy v centrálnej mestskej časti mesta Nováky je, aby  predmetné parkovacie plochy slúžili predovšetkým pre návštevníkov, ktorí chcú využívať občiansku vybavenosť dotknutého územia a neboli využívané na dlhodobé odstavenie vozidla.

Nové nastavenie pravidiel z pohľadu funkčného využitia územia pozitívne ovplyvní dynamiku parkovania a zlepší situáciu pre rezidentov.

Jasné pravidlá parkovania v dotknutých zónach síce prinesú časovú reguláciu statickej dopravy pre nerezidentov, ale parkovanie bude naďalej zadarmo, ako sme boli doteraz zvyknutí. Tí, ktorí nebudú môcť vlastniť parkovaciu kartu, si budú musieť zaobstarať do auta parkovacie hodiny.

S časovou reguláciou zón sa zvýši aj miera kontroly parkovania príslušníkmi mestskej polície, nakoľko s kontrolou prichádza aj disciplinovanejšie parkovanie. Mesto ráta aj s nábehom pri spustení parkovacieho systému, kedy príslušníci mestskej polície budú vodičom vysvetľovať, ako funguje parkovanie, a proaktívne ich upozorňovať tak, aby chápali, že cieľom nie je vybrať čo najviac pokút, ale naozaj upraviť parkovanie k spokojnosti obyvateliek, obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta.  

Tí obyvatelia, čo zažiadali o vydanie parkovacej karty (PK) si môžu vyzdvihnúť PK na oddelení výstavby a rozvoja mesta u pani Ing. Podivinskej Lucii. Tel.: 0940 636 398 28.01.2022