OZNAM-rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste

Mestský úrad oznamuje občanom, že v našom meste sa začínajú rekonštrukčné práce tepelných rozvodov v hodnote 1,4 mil. eur. Zariadenie staveniska sa bude nachádzať na parkovisku za domom kultúry.

Od pondelka 04. 05. 2020 sa budú realizovať rekonštrukčné práce na Hviezdoslavovej ulici.

Občania budú pravidelne informovaní o ďalšom priebehu prác prostredníctvom mestského rozhlasu a informácie budú zverejnené aj vo videotexte a na webovej stránke mesta.

Žiadame občanov o rešpektovanie bezpečnostných opatrení v súvislosti s uvedenými rekonštrukčnými prácami.30.04.2020