Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na október 2020 - Druhá etapa

Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. Nábrežnej, Lelovskej pri potravinách, Lelovskej pri cintoríne, Duklianskej, Jesenského, Partizánskej, spojovačka A. Hlinku a ulice Trenčianske, záhradkárska oblasť  pri jazere od 23.10.2020 do 25.10.2020. 

 

Na stojiskách ktoré sa náchádzajú na uliciach  E. Ottu, Šimonovská, Suvorovová, Lehotská –garáže, Lehotská-most, Chalúpkova, Nám. SNP pri bývalom autoservise, záhradkárska oblasť pri Poliklinike, budú veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené od 27.10.2020 do 29.10.2020.

 

Na stojiskách ktoré sa nachádzajú  na uliciach Baníkov a Chemikov, Kukučínova, Štúrova pri Jednote, Záhradky pri jazere, záhradkárska oblasť pri rieke Nitra ( z ul. Šoltésovej ), budú veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené od 30.10.2020 do 01.11.2020.22.10.2020