Pokračovanie rokovania MsZ Nováky

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušeného
rokovania Mestského zastupiteľstva do obradnej siene mestského úradu na
09.augusta t.j. utorok o 15.30 hod. Rokovanie bude vysielané v priamom
prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.03.08.2022
Pozvánka a program
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA