Verejná vyhláška

Kompletný dokument na stiahnutie
Oznámenie o posudzovaní strategického dokumentu "Program rozvoja obce Nitrianske Sučany, programové obdobie 2015-2022" s výhľadom do roku 2022.

16.03.2016