Zasadnutie MsZ

Pozvánka

Primátor mesta Nováky zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene MsÚ na 24. marca 2017 o 16,00 h.20.03.2017