Oznam Slovenskej pošty, a. s.

Slovenská pošta , a. s. poskytuje svoje služby v zmysle poštových podmienok, ktoré sú vypracované v súlade so zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V zmysle predmetných dokumentov je Slovenská pošta oprávnená odmietnúť doručenie zásielky, ak nie sú splnené podmienky pre jej bezproblémové doručenie, resp. hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie zásielky.

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadame občanov mesta Nováky, aby čitateľne označili domové a bytové schránky menami, sprístupnili vchody do bytových domov, opravili zvončeky....

V prípade rôznych priezvísk je dôležité označiť obe mená na schránke.

Za porozumenie ďakuje Slovenská pošta, a. s.02.05.2018