Výluka na trati Prievidza-Nováky a Zemianske Kostoľany

výluka

Dňa 21. marca 2019
(štvrtok)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08.35 h do 13.15 h realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťových úsekoch:    Prievidza – Nováky a  Prievidza – Zemianske Kostoľany.
V dôsledku výlukových prác budú dňa 21. marca 2019 v úseku Prievidza – Nováky vlaky nahradené autobusovou dopravou. (priložený dokument)13.03.2019