KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Pozvánka k problematike vykurovania mesta Nováky od 1. januára 2024

25.09.2020 Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, pozýva občanov nášho  mesta na stretnutie k problematike vykurovania mesta Nováky od 1.1.2024. Projekty predložia ...

Oznámenie o zrušení stojiska pre odpad zo zelene na ulici Suvorovovej

24.09.2020 Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 08.07.2020 na Mestskom úrade v Novákoch, ...

Problematika vykurovacieho obdobia

23.09.2020 Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezón.S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas  ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet ...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia - Ivanitt s r.o.

23.09.2020 Žiadatelia : Ivanitt s r. o., Golfova 2938/18, 971 01 Prievidza podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný ...

Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" navrhovateľ stavby Richard Pišťánek

23.09.2020 ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 05/2020

21.09.2020 ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2020

21.09.2020 ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2020

21.09.2020 ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2020

21.09.2020 ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2020

21.09.2020 ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
07.09.2020
09.06.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020
archív zasadnutí komisií