KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Oznam pre občanov o obmedzujúcich opatreniach v činnosti mestského úradu Nováky.

03.07.2020 Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že dňa 2. júla sa realizovala dezinfekcia všetkých priestorov budovy mestského úradu.Vzhľadom ...

Oznam - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

02.07.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo svojej územnej pôsobnosti a zabezpečuje všetky potrebné protiepidemické ...

OZNAM: zatvorený mestský úrad

02.07.2020 Mestský úrad oznamuje, že dnes 2. júla 2020 bude z technických príčin mestský úrad zatvorený. ...

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky - výstavba garáži

30.06.2020 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zámer prenechania majetku mesta do nájmu - Ivanitt s.r.o.

30.06.2020 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky - Pišťánek Richard

30.06.2020 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Oznam o obmedzeniach na ul. Kukučínovej

30.06.2020 Mesto Nováky oznamuje občanom, ktorí vlastnia garáže na ul. Kukučínovej v Novákoch, že od 28. týždňa t.j. od 6. júla 2020 ...

Strieborný odznak SOŠV pre pána Milana Oršulu

29.06.2020 Na 294. zasadnutí výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru prebehol aj slávnostný akt odovzdávania vyznamenaní.Milan Oršula bol ...

Oznam o prerušení dodávky tepla na ohrev vody

29.06.2020 Benet, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidza bude v dňoch:06.07.2020 - 10.07.2020 t.j. ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
09.06.2020
20.04.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 18.06.2020
Komisia pre ochranu verejného záujmu 15.06.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.06.2020
archív zasadnutí komisií