Sčítanie obyvateľov 2021
Informácie a usmernenie - Sčítanie obyvateľov 2021

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 10. - 11. apríla 2021

11.04.2021 Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 10. a 11. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 ...

Relácia Videonoviny Nováky 3/2021

08.04.2021 Vážení občania, premiéra relácie Videonoviny Nováky 3/2021 bude v Televízií Nováky odvysielaná v piatok dňa 9.4.2021 o 18:00 hod.Reprízy:Sobota 10.4.2021 o 18:00,Nedeľa 11.4.2021 ...

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 15.4.2021 od 12.00 do 17.00 v priestoroch školy roč. 1.-4. na Ul. J. C. Hronského 356/2 za poštou

07.04.2021 Zápis sa uskutočňuje BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA!RODIČIA PRINESÚ NA ZÁPIS :   - vyplnený dotazník   - súhlas so spracovaním osobných údajov   - ...

Skríningové testovanie v meste Nováky

07.04.2021 Dátum testovania:     sobota 10. 04. 2021  a  nedeľa 11. 04. 2021  Čas testovania:    Sobota (10. 04. 2021) od 8.00 h do ...

Výsledky skríningového testovania v meste Nováky 03. apríla 2021

03.04.2021 Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 03. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových ...

Prerušenie distribúcie elektriny 9.4.2021

01.04.2021 Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 9.4.2021 prerušená distribúcia elektriny ...

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

29.03.2021 Žiadateľ: Ing. Rastislav Šimka a Mgr. Eva Iliašová, A. Hlinku 55, 972 71 Nováky, v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, Banícka ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
13.04.2021
09.02.2021
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.04.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 01.04.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.02.2021
archív zasadnutí komisií