Nováky aktuálne
Verejná vyhláška- Vaša s.r.o.,výzva k doplneniu žiadosti

20.02.2020 ...

OZNAM-malé zdroje znečisťovania ovzdušia

07.02.2020 Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Mesto Nováky oznamuje právnickým a fyzickým osobám oprávneným ...

Oznam - presuny kancelárií na mestskom úrade

06.02.2020 Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry došlo k presunom kancelárií na ...

Reprezentačný ples mesta 2020

04.02.2020 Reprezentačný ples mesta Nováky sa konal 25. 1. 2020 v Dome kultúry v Novákoch. Po 4 rokoch sme ...

Odstránenie a okliesnenie nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením

04.02.2020 Pri kontrole vedenia VN 259 v k. ú. Nováky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod daným vedením dosiahli ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.02.2020 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

03.02.2020 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
20.02.2020 Maškarný ples
22.02.2020 Fašiangový sprievod a fašiangová zábava
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
10.02.2020
20.01.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.02.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.01.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.01.2020
archív zasadnutí komisií