Nováky aktuálne
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej

13.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponukyNázov zákazky: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej ...

Novácky jarmok 2019

09.09.2019 Záujemcom o účasť na tohtoročnom Nováckom jarmoku oznamujeme, že sa uskutoční v termíne 15. – 16. novembra 2019. Prihlášky môžete ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie „odborný referent pre stavebné konanie - SOU”

06.09.2019 Mesto Novákyvyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie"odborný referent pre stavebné konanie - SOU” ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.09.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.09.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.09.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.09.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
04.10.2019 Kollárovci - Neúprosný čas
15.10.2019 Prehľad krátkych slovenských filmov autorskej dvojice Marek Káčer a Lenka Čepková
24.10.2019 Tri tvorivé tvory
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

30.09.2019 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
03.09.2019
03.06.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 26.08.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.08.2019
Sociálna a zdravotná komisia 12.08.2019
archív zasadnutí komisií