KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Oznam: Zber kuchynského odpadu a zeleného bioodpadu.

27.07.2021 Oznamujeme občanom, že vývoz kuchynského odpadu sa prvý krát uskutoční vo štvrtok, 29.7.2021od 6:30 hodiny do 13-tej hodiny. Občania v rodinných ...

Distribúcia kuchynského príslušenstva.

20.07.2021 Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že dňa 21.07.2021 bude zamestnancami  MsÚ Nováky v spolupráci so spoločnosťou VEPOS Nováky,  realizovaná distribúcia ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.07.2021 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.07.2021 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.07.2021 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zverejnenie zmeny zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 17.12.2020

19.07.2021 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac AUGUST 2021

16.07.2021 Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.-6.8.2021, 12.-13.8.2021, 19.-20.8.2021 a 23.-27.8.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
14.08.2021 60. výročie udelenia štatútu mesta Nováky
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
14.06.2021
13.04.2021
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 17.06.2021
Komisia športu 10.06.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.06.2021
archív zasadnutí komisií