Nováky aktuálne
Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

23.05.2018 Mesto Novákyvyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie„referent výstavby a projektový manažér” ...

Výluka v úseku Nováky – Zemianske Kostoľany (22.-24.05.)

22.05.2018 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 22. až 24. mája 2018 realizovať výlukové práce v úseku Nováky – Zemianske Kostoľany.V ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

21.05.2018 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2018

18.05.2018 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.6, 7.-8.6., 14.-15.6., 21.-22.6., 28.-29.6. 2018   bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Spojená škola Nováky otvára od 1.9.2018 nový študijný odbor 2-ročného pomaturitného špecializačného štúdia

17.05.2018 Spojená škola Nováky  otvára od 1.9.2018 nový  študijný odbor 2-ročného pomaturitného špecializačného štúdia28. Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel. Externé ...

DEŇ S MUFUZOU 2018

10.05.2018 Mesto Nováky organizuje v sobotu 2. júna 2018 celodenné podujatie pre deti – DEŇ S MUFUZOUAkcia je veľká rodinná show pre všetky ...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2018

09.05.2018 VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2018 ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
27.05.2018 15:00 Nedeľa Chrámový koncert
02.06.2018 12:00 Sobota DEŇ S MUFUZOU
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

25.06.2018 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.06.2018
04.04.2018
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.06.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.05.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2018
archív zasadnutí komisií