Nováky aktuálne
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14.11.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14.11.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...

Program tradičného jarmoku v čase štátneho smútku

14.11.2019 Obyvatelia mesta Nováky s hlbokým zármutkom prijali správu o tragickej havárii, ku ktorej došlo v stredu, 13. novembra, na zlatomoravskej ceste neďaleko ...

Zmena programu tradičného jarmoku

14.11.2019 Mesto Nováky vás pozýva na tradičný Novácky jarmok, ktorý sa uskutoční 15. a 16. novembra 2019 v Novákoch na Námestí ...

Oprava štátnej cesty I/64

13.11.2019 Mesto Nováky na základe oznámenia investora stavby Slovenskej správy ciest, Žilina, oznamuje obyvateľom mesta, že v dňoch od 18. ...

OZNAM- obmedzená dodávka tepla

13.11.2019 BENET, s.r.o. Nováky, Vám oznamuje, že z dôvodu oprávna výrobných zariadeniach tepla v spoločnosti Fortischem a.s. bude dňa ...

Návrh zmeny podmienok prepravnej služby - sociálny taxík

12.11.2019   Návrh zmeny  – prepravná služba - Sociálny taxík. Cieľová skupina                             - dôchodcovia nad 70 rokov alebo, sa mení nasledovne:     - ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
21.11.2019 NEŽNE O NEŽNEJ ....
26.11.2019 Honza Nedvěd
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

02.12.2019 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
11.11.2019
03.09.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 06.11.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 30.10.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.10.2019
archív zasadnutí komisií