Nováky aktuálne
Zmena integrovaného povolenia

26.04.2017 Zmena integrovaného povoleniavydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.6.2007, ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku„Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, ...

Mariánska akadémia

26.04.2017 Mariánska akadémia - spevokol pri kostole sv. Mikuláša ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 26.05.2017 08:00 do: 26.05.2017 15:00

26.04.2017 ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

24.04.2017 Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 19.04.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Matúša Valachoviča ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 24.05.2017 07:30 do: 24.05.2017 15:30

24.04.2017 Prerušenie distribúcie elektriny pre  ČOM 6208574 EIC 24ZSS6208574000P (Lelovská , Nováky) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne: 19.05. 2017 07:30 do 19.05. 2017 15:00

24.04.2017 ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti v mesiaci Máj 2017

21.04.2017 Oznamujeme Vám,  že v dňoch 2-5., 11-12., 15-16., 18-19., 25-26.5.2017 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina" vykonaná ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.04.2017
06.03.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia športu 31.03.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
archív zasadnutí komisií