Odporúčame
Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

20.08.2018 Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej ...

Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

20.08.2018 Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018  do 4. augusta 2018  uzatvorený priechod/most cez ...

Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16.08.2018 Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote  473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského ...

Oslavy 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Novákoch

15.08.2018 Slovo vatra si už od nepamäti spájame s Jánošíkom, Jánskymi ohňami a v neposlednom rade aj so Slovenským národným povstaním. Významným medzníkom v našich ...

Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO

03.08.2018 Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková ...

Mesto Nováky podpisuje ďalší projekt financovaný Európskou úniou

03.08.2018 Vedenie mesta Nováky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 12. júla 2018. Zmluvným partnerom mesta ...

Nováky aktuálne
Výluka na trati Nováky- Zemianske Kostoľany 27.8-29.8.2018

17.08.2018 V dňoch 27. – 29. august 2018(pondelok, utorok, streda )bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

16.08.2018 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Výzva na interného manažéra na implementáciu projektu

14.08.2018 Mesto Nováky  vyhlasuje výzvu na interného manažéra v oblasti implementácie projektu  Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním. ...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

01.08.2018 Mesto Nováky v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení informuje ...

Fabulovaná informácia o neplatnom PHSR mesta Nováky ohrozila ďalšie dva projekty

01.08.2018 V predchádzajúcich troch článkoch sme vám priniesli informácie o projekte rozšírenia Materskej škôlky v meste Nováky, ktorého realizácia bola v ...

Oznam o uverejňovaní záznamov zo zastupiteľstiev mesta Nováky

01.08.2018 Vedenie mesta Nováky sa rozhodlo neuverejňovať celé záznamy z mestských zastupiteľstiev z dôvodu dehonestujúcich vyjadrení, nedistingvovaného správania niektorých občanov mesta ...

Mestská knižnica Nováky oznamuje svojim čitateľom

01.08.2018 že v dňoch od 6. augusta do 26. augusta bude knižnica zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Za porozumenie vám ďakujeme. ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
22.08.2018 15:00 Streda Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
26.08.2018 14:00 Nedeľa Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
28.08.2018 16:00 Utorok Letný deň 2018
29.08.2018 15:00 Streda Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.06.2018
04.04.2018
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 13.08.2018
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.06.2018
archív zasadnutí komisií