Nováky aktuálne
KURZ PRÁCE S POČÍTAČOM A INTERNETOM PRE VŠETKÝCH ZADARMO

10.01.2020 Pár miest je ešte stále voľných! Kto má chuť sa na začiatku nového roka vzdelávať v téme počítačových zručností?!  Dva kurzy práce ...

Zber použitých vianočných stromčekov

08.01.2020 Mesto Nováky každoročne po skončení vianočných sviatkov realizuje zber použitých vianočných stromčekov. Aj tento rok môžu občania mesta ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2020

07.01.2020 Oznamujeme Vám, že v dňoch 16.-17.01., 23.-24.01., 30.-31.1. 2020   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Oznámenie k dani z nehnuteľností

02.01.2020 Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné ...

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie

31.12.2019 ...

Oznámenie o začatí územného konania-verejná vyhláška

19.12.2019 Navrhovatelia spoločnosť VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, Nováky podali dňa 9.12.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § ...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019

18.12.2019 Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
09.01.2020 Bezplatné školenie základných PC zručností.
25.01.2020 Mestský ples
13.02.2020 5. výročie Smejko a Tanculienka: Všetko najlepšie!
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
20.01.2020
11.11.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.01.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.01.2020
Sociálna a zdravotná komisia 15.01.2020
archív zasadnutí komisií