Nováky aktuálne
Oznámenie o začatí stavebného konania_Drahoslav Oršula

11.02.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne konanie.Stavebník Drahoslav Oršula, Komenského 159/4, 972 43 Zemianske Kostoľany v zastúpení ...

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMKY

04.02.2019 Oprava 220 kV vedenia V271 Bystričany – Sučany - oznámenie o vstupe na pozemky. ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.02.2019 Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory:- nachádzajúce sa na Nám. SNP, k.ú. Nováky, parc. reg. CKN č. 16, ...

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

04.02.2019 ...

Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky

30.01.2019 Mesto Nováky začína s implementáciou projektu "Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky" zameranej na znižovanie energetickej náročnosti budov. ...

O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

28.01.2019 Dňa 23.01.2019 podalo mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10, Nováky na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 28.02.2019 06:00 do: 28.02.2019 18:45

24.01.2019 ...

staršie správy
Odporúčame
Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

12.09.2018 Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a ...

Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru

12.09.2018 Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru v meste ...

V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

12.09.2018 Kde ju nájdete?Okrem výnimočnej národnej pamiatky zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv. Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj ...

VIDEO: Prehľad diania v meste počas leta 2018.

08.09.2018 Prehľad diania v meste Nováky počas tohto leta si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: ...

Nová telocvičňa a sociálne zariadenie pre žiakov základnej školy v Novákoch

23.08.2018 Rekonštrukcia telocvične  v objekte 5.-9. ročníkov a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte 1.-4. ročníkyV roku 2017 súčasné vedenie mesta Nováky bolo úspešné pri získaní ...

Výstavba sociálneho zariadenia v ZŠ Nováky

23.08.2018 Novákom poskytli ďalšie dotácie na výstavbu sociálnych zariadení v ZŠSúčasné vedenie mesta Nováky reagovalo na nevyhovujúci počet sociálnych zariadení v Základnej ...

Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

20.08.2018 Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej ...

Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

20.08.2018 Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018  do 4. augusta 2018  uzatvorený priechod/most cez ...

Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16.08.2018 Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote  473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského ...

Oslavy 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Novákoch

15.08.2018 Slovo vatra si už od nepamäti spájame s Jánošíkom, Jánskymi ohňami a v neposlednom rade aj so Slovenským národným povstaním. Významným medzníkom v našich ...

Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO

03.08.2018 Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková ...

Mesto Nováky podpisuje ďalší projekt financovaný Európskou úniou

03.08.2018 Vedenie mesta Nováky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 12. júla 2018. Zmluvným partnerom mesta ...

Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

19.02.2019 15:30

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

18

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
12.02.2019
22.01.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 11.02.2019
Sociálna a zdravotná komisia 11.02.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 06.02.2019
archív zasadnutí komisií