Nováky aktuálne
Pozvánka na prehliadku Kaplnky sv. Juliany

19.10.2017  Pozvanie na prehliadku kaplnky  Vážení občania a návštevníci mesta Nováky  Mesto Nováky Vás pozýva aj počas ...

Ponuka štúdia - Spojená škola Nováky

18.10.2017 V školskom roku 2018/2019 Spojená škola ponúka štúdium v týchto odboroch a zameraniach: ...

Odstraňovanie problémov pri vysielaní videonovín

17.10.2017 Vážení spoluobčania. Isto už dávno dobre viete, že sa snažíme modernizovať všetku techniku, ktorá je zastarala a už nadišiel jej čas. Zariadenie, ...

Čierne skládky

17.10.2017 Čierne skládky a stanovištia bioodpadu mimo termínu ukladania odpadu v meste Nováky ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac september 2017

17.10.2017 Oznamujeme Vám, že v dňoch 2., 6-9., 13-16., 20-23., 27-30. 11. 2017 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

17.10.2017 Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...

Mariánska akadémia

16.10.2017 Mariánska akadémia - spevokol pri kostole sv. Mikuláša - 22. októbra o 15,00 h ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
20.10.2017 18:00 Piatok Mestské zastupiteľstvo zo dňa 25. septembra 2017
21.10.2017 18:00 Sobota Mestské zastupiteľstvo zo dňa 25. septembra 2017
Pozvánky na podujatia
22.10.2017 15:00 Nedeľa Mariánska akadémia
25.10.2017 15:00 Streda Celomestské oslavy mesiaca úcty k starším
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
23.10.2017
25.09.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 19.10.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.10.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 21.09.2017
archív zasadnutí komisií