Nováky aktuálne
Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017

15.11.2017 Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017. ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2017

10.11.2017 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1., 7-8., 14-15., 21. 12. 2017  bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia

08.11.2017 Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedeniaHornonitrianske bane ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho nájmu č. 4/2017.

06.11.2017 ...

OZNÁMENIE

06.11.2017 Vážení občania, dňa 31.10.2017 uplynul termín zaplatenia 2.splátky miestneho poplatku za komunálne odpady, preto žiadame občanov, ktorí si do dnešného ...

Vážení občania, predajcovia, návštevníci...

03.11.2017 Mesto Nováky si Vám touto cestou dovoľuje oznámiť, že na základe vydaného stanoviska Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi, Okresný ...

Vyjadrenie primátora mesta Nováky k článkom uverejnených v MY Hoornonitrianske noviny.

03.11.2017 Vážení občania! Vedenie mesta Nováky sa dištancuje od vyjadrení redaktora MY Hornonitrianske noviny Silvera Jurtinusa v článkoch, týkajúcich sa rekonštrukcie ulice ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24.11.2017 18:00 Piatok Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - premiéra
25.11.2017 18:00 Sobota Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - repríza
01.12.2017 18:00 Piatok Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - repríza
02.12.2017 18:00 Sobota Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - repríza
všetky záznamy
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

18.12.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
29.11.2017
23.10.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 19.10.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 11.10.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 21.09.2017
archív zasadnutí komisií