Nováky aktuálne
Úprava pracovnej doby od 26. 06. 2019 do 28. 06. 2019

26.06.2019 Z dôvodu predpokladaných pretrvávajúcich vysokých teplôt a dodržania prípustných hodnôt tepelno - vlhkostnej mikroklímy na pracovisku v zmysle Zákonníka práce, ...

Zrušenie súťaže vykonávanej v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov_Schreiber

26.06.2019 Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Dušanom Šimkom ruší verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby "Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky ...

Výzva pre občanov mesta Nováky

26.06.2019 Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta, vyhlasuje výzvu pre občanov mesta Nováky, ktorý majú záujem ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2019

26.06.2019 Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2019 Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.7., 11-12.7., 18-19.7., 25-26.7.2019   bude v priestoroch objektu ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019-doplnok

20.06.2019 Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019- doplnok Oznamujeme Vám, že dňa 25. 06. 2019   bude v priestoroch objektu ...

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

19.06.2019 OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa ...

Odporúčania pre obyvateľstvo

19.06.2019 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
20.07.2019 pumpcup
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
03.06.2019
20.05.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 29.05.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.05.2019
archív zasadnutí komisií