Nováky aktuálne
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 21.03.2018 06:00 do: 21.03.2018 18:30

22.02.2018 ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

21.02.2018 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny od: 23.02.2018 07:00 hod.

21.02.2018 ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2018

21.02.2018 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1-2., 5-8., 12-15., 19-22., 26-29. 3. 2018  bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov

20.02.2018 Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Návrh strategického dokumentu- PHSR mesta Nováky

19.02.2018 Mestský úrad v Novákoch v zastúpení primátora Mesta Nováky RNDr. Daniela Daniša oznamuje všetkým spoluobčanom, že na stránke mesta je zverejnený návrh ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 08.03.2018 06:45 do: 08.03.2018 18:30

14.02.2018 ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
02.03.2018 08:30 Piatok Deň otvorených dverí (Spojená škola Nováky)
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
30.01.2018
29.11.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.02.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.01.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.01.2018
archív zasadnutí komisií