KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Parkujúcich v Novákoch čaká zmena.

28.01.2022 Od 1. februára 2022 mesto Nováky spustí časovú reguláciu statickej dopravy vo svojich prvých dvoch zónach, a to na Námestí SNP a pri ...

Videonoviny Nováky 2022

27.01.2022 Mestský  úrad  Nováky oznamuje občanom, žev sobotu 29. januára 2022 o 18.00 h, v  nedeľu  30. januára 2022  o 13.30 h  a  o 18.00 h, a v ...

Vysielanie správ mestského úradu v televíznych prijímačov.

27.01.2022 Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že od piatka 28.januára 2022 vysielanie správ mestského úradu bude možné počuť ...

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 25. januára 2022 (utorok) o 16,00 hod.

20.01.2022 Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v ...

Mimoriadny oznam

19.01.2022 Mestský úrad oznamuje občanom, že od 20. 01. 2022 do 21. 01. 2022 budú  zamestnanci vykonávať prácu z domu. Každý zamestnanec ...

Nováky – rozvoj energetických služieb

19.01.2022 Mesto Nováky potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.Hlavným cieľom projektu je ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2022

18.01.2022 Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.2.2022 a 11.2.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" 42. Zásobovacia základňa Martin, Muničný ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
18.01.2022
17.12.2021
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 17.01.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 14.01.2022
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.01.2022
archív zasadnutí komisií