Nováky aktuálne
Výzva na predloženie cenovej ponuky

16.01.2018 Verejný obstarávateľ má záujem reagovať na Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická ...

OZNÁMENIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

11.01.2018 Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho nájmu č. 6/2017

10.01.2018 ...

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

08.01.2018 Spojená stredná odborná škola získala dňa 24.11.2017 na základe rozhodnutia AZZZ SR certifikát ktorý ju oprávňuje používať označenie "Centrum ...

Knižnica otvorená od 08.01.2018

05.01.2018 Knižnica v DK Nováky bude od 08.01.2018 otvorená v bežných otváracích hodinách to znamená: pondelok až piatok od 08:00 hod. ...

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

04.01.2018 Upozorňujeme vlastníkov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania (§ 15, Zákon 330/1991 Zb.), na ...

Oznam SSE Distribúcia

04.01.2018       Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje, že v termíne od februára 2018 do marca 2018 bude vykonávať kontrolu ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
18.01.2018 16:30 Štvrtok Verejné stretnutie s občanmi
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

19.02.2018 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
29.11.2017
23.11.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.01.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 27.11.2017
archív zasadnutí komisií