Nováky aktuálne
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba krovín a inej zelene

19.03.2018 Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby krovín a inej zelene podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe harmonogramu prác rozdeleného po ...

Daňový úrad - poskytnutie služieb

16.03.2018 Daňový úrad v snahe priblížiť služby klientom, prináša občanom mesta a občanom okolitých obcí možnosť podať daňové priznanie k ...

Vjazd na ul. Kukučínovu - oznam

09.03.2018 Mesto Nováky oznamuje občanom, že od 11. týždňa t.j. od 12.03.2018 budú pokračovať stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou  ul. Kukučínovej v Novákoch. ...

Gymnázium V. B. Nedožerského - deň otvorených dverí

08.03.2018 Ešte pred definitívnym podaním prihlášok na strednú školu organizujeme pre vás, vážení rodičia, a vaše deti Deň otvorených dverí. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od:22.03.2018 06:00 do: 22.03.2018 18:45

01.03.2018 ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od:26.03.2018 06:00 do: 26.03.2018 18:30

01.03.2018 ...

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA ROKY 2018 - 2024 (AKTUALIZÁCIA)

01.03.2018 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA ROKY 2018 - 2024 (AKTUALIZÁCIA) PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2018 - 2024 19.02.2018 ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
21.03.2018 17:00 Streda Smejko a tanculienka
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
30.01.2018
29.11.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 21.03.2018
Sociálna a zdravotná komisia 06.03.2018
Komisia kultúry a vzdelávania 27.02.2018
archív zasadnutí komisií