Nováky aktuálne
OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

24.04.2017 Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 19.04.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Matúša Valachoviča ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 24.05.2017 07:30 do: 24.05.2017 15:30

24.04.2017 Prerušenie distribúcie elektriny pre  ČOM 6208574 EIC 24ZSS6208574000P (Lelovská , Nováky) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne: 19.05. 2017 07:30 do 19.05. 2017 15:00

24.04.2017 ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti v mesiaci Máj 2017

21.04.2017 Oznamujeme Vám,  že v dňoch 2-5., 11-12., 15-16., 18-19., 25-26.5.2017 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina" vykonaná ...

Aktivity mesta

21.04.2017 Mestský úrad Nováky predkladá aktivity za rok 2016, ktorými sa prispelo k ochrane a bezpečnosti obyvateľstva a k zveľadeniu ...

Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

20.04.2017 Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom,že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

20.04.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 25.04.2017 05:30 do: 25.04.2017 19:30

20.04.2017    ...

Oznámenie o nekonaní zasadnutia MsZ

20.04.2017 Primátor mesta Nováky, RNDr. Daniel Daniš, oznamuje občanom mesta Nováky, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvolané na pondelok, 24. apríla 2017 ...

ŽSR: Výluka v úseku Prievidza nákladná stanica - Nováky

19.04.2017 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 19. apríla 2017, v čase od 6.50 h do 11.50 h, realizovať výlukové práce ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

19.04.2017 Dňa 13.04.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť Mesta Bojnice, Mestský úrad, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice vo veci vydania ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.04.2017 15:30

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

19

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.04.2017
06.03.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia športu 31.03.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
archív zasadnutí komisií