Odporúčame
Primátor podniká kroky na záchranu plánovaných investícií mesta Nováky

03.07.2018 Na základe fabulovaných podnetov občana Mariána Š. sú ohrozené investície mesta Nováky v hodnote 2,8 mil. Eur. Mesto rátalo s investíciami z Európskeho ...

Projekt rozšírenia kapacít Materskej školy sabotovaný občanom mesta Nováky

21.06.2018 Mesto požiadalo v júli roku 2017 o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Išlo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt rozšírenia ...

Nováky aktuálne
Úspešní žiaci Základnej umeleckej školy v Novákoch

17.07.2018 Na medzinárodnom hudobnom festivale v Děčíne 15. júna 2018 reprezentovali naše mesto  žiaci zo Základnej umeleckej školy v Novákoch. Nováky ...

Posilnenie bezpečnosti v meste Nováky

16.07.2018 Mesto Nováky v týchto dňoch vydalo výzvu na predloženie cenovej ponuky na rozšírenie kamerového systému v meste. Predpokladaná hodnota investícií ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu za mesiac august 2018

16.07.2018 Oznamujeme Vám, že v dňoch 01. - 03. 08. 2018, 09. - 10. 08. 2018, 16. - 17. 08. 2018, ...

Uzatvorenie lávky cez rieku Nitra

04.07.2018 Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bude v dňoch 09. 07. 2018 od 06,00 h do 12. 07. 2018 ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

04.07.2018 Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule ...

Oznam

03.07.2018 Mestský úrad oznamuje občanom, že v piatok, 06. júla 2018, bude Mestský úrad, Knižnica a Spoločný obecný úrad zatvorený. ...

Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla

03.07.2018 BENET, s. r. o. Nováky oznamuje občanom, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidzabude v dňoch 09. 07. ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
18.07.2018 15:00 Streda Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
22.07.2018 14:00 Nedeľa Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
25.07.2018 15:00 Streda Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
29.07.2018 14:00 Nedeľa Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.06.2018
04.04.2018
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.06.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.05.2018
archív zasadnutí komisií