KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021"

26.11.2021 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 23. 11. 2021 o 10:00 h  na Mestskom úrade Nováky.     Dňa 28. 10. 2021 zverejnilo Mesto ...

Výberové konanie na pracovné miesto upratovač/ka

23.11.2021 ...

Výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie

23.11.2021 ...

Zmluva s Fondom na podporu športu. Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky + logo

23.11.2021 https://novaky.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/7213832259 ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac december 2021 a január 2022

22.11.2021 Oznamujem Vám, že v dňoch 2.-3.12.2021, 9.-10.12.2021, 16.12.2021 a 27.-28.1.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., ...

Výberové konanie na pracovné miesto projektový manažér

19.11.2021 ...

Výberové konanie na pracovné miesto manažér pre monitorovanie

19.11.2021 ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
22.11.2021
16.09.2021
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.11.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 16.11.2021
Sociálna a zdravotná komisia 10.11.2021
archív zasadnutí komisií