KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Oznam

13.08.2020 Oznamujeme občanom, že v piatok 14.8. bude z dôvodu prerušenej distribúcieelektriny firma Benet spol. s r. o. zatvorená.Ďakujem za porozumenie. ...

Oznámenie

11.08.2020 Oznamujeme občanom, že v piatok 14.8. bude z dôvodu prerušenej distribúcieelektriny mestský úrad zatvorený. ...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10. 08. 2020

10.08.2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

10.08.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 14.08.2020 t.j. v piatok ...

Oznámenie o rekonštrukcii oporného múrika na autobusovej stanici v Novákoch

04.08.2020 Mesto Nováky oznamuje občanom, že v 32. týždni t.j. od 04.08.2020 začnú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou stavby "Oprava oporného múrika a chodníka ...

Výberové konanie na pracovné pozície: projektový manažér, manažér tímu, manažér pre monitorovanie, finančný manažér

03.08.2020 Mesto Novákyso sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Novákyvyhlasuje výberové konanie na pracovné miestaprojektový manažér, manžér tímu, manžér pre monitorovanie, ...

V Prievidzi zasadal okresný krízový štáb.

29.07.2020 V Prievidzi dnes zasadal okresný krízový štáb. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov koronavírusu v okrese prijal dôležité opatrenie. Informoval o tom ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
09.06.2020
20.04.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 15.07.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.07.2020
Komisia športu 18.06.2020
archív zasadnutí komisií