Nováky aktuálne
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti v mesiaci Apríl 2017

22.03.2017 Oznamujeme Vám, že v dňoch 6-7., 13., 19-21., 24-27. 4. 2017 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni -  Topirenská dolina" ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

21.03.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Pravidelná údržba verejného vodovodu

21.03.2017  Oznamujeme, že pracovníci prevádzky vodovodu  Nováky  budú v rámci pravidelnej údržby verejného vodovodu v dňoch od 21. 03. 2017 do 31. ...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

20.03.2017 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom ...

Zasadnutie MsZ

20.03.2017 Primátor mesta Nováky zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene MsÚ na 24. marca 2017 o 16,00 h. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

17.03.2017 ...

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT - zmena termínu

16.03.2017 Divadelné predstavenie NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, ktoré sa malo odohrať 16. marca o 19.00 h v Dome kultúry Nováky sa RUŠÍ. Náhradné ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

24.04.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.04.2017
06.03.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 29.03.2017
archív zasadnutí komisií