Nováky aktuálne
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2017

21.08.2017 Oznamujeme  Vám, že v dňoch 7-8., 14., 21-22., 28-29.9.2017 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina" vykonaná pyrotechnická ...

Čo je to PUMPTRACK?

15.08.2017 Pumptrack je špeciálne navrhnutá dráha určená predovšetkým pre horské a bmx bicykle, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania a ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

15.08.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza

03.08.2017 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení ...

OZNÁMENIE O ZAČATI PREROKOVANIA A ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K NÁVRHU ZaD č.3 ÚPN VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA

02.08.2017 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako orgán územného plánovania a obstarávate!’územno-plánovacej dokumentácie kraja, podľa §22, v súlade s §30 zákona č. ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Priamy nájom nebytového priestoru č. 3/2017"

02.08.2017 ...

Oznam

28.07.2017 Oznamujeme Vám, že v dňoch 3-4.. 10-11., 17-18., 22-25., 30-31.8.2017 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni - Topirenská dolina“ vykonaná ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

24.08.2017 16:30

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

8

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.07.2017
07.06.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.08.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 10.08.2017
Komisia športu 25.06.2017
archív zasadnutí komisií