Nováky aktuálne
Zverejnenie zámeru prenechať nehnuteľný majetok mesta Nováky

16.05.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

12.05.2017 Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné ...

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 12. mája 2017, v čase od 6.50 h do 12.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Prievidza nákladná stanica – Nováky.

11.05.2017 ...

Kontrola evidencie psov

10.05.2017 Mestský úrad Nováky oznamuje majiteľom psov, že sa bude vykonávať kontrola evidencie psov na území mesta. Z tohto dôvodu žiadame majiteľov ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 11.05.2017 13:00:00 do: 11.05.2017 19:00:00

09.05.2017 ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 08.06.2017 07:30 do: 08.06.2017 15:00

04.05.2017 ...

Pozvánku na mariánsku akadémiu

03.05.2017 Pozvánka v prílohe. ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.04.2017
06.03.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2017
Komisia športu 31.03.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.03.2017
archív zasadnutí komisií