Nováky aktuálne
Harmonogram vývozu objemných odpadov z veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2019

19.03.2019 ...

PRACOVNÁ PONUKA MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY_PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

19.03.2019 PRACOVNÁ PONUKA  MAS ROZVOJ HORNEJ NITRYNámestie SNP 174/23, 972 71 NovákyVyhlasuje výberové konanie na ...

Pracovná ponuka MAS Rozvoj Hornej Nitry odborný administratívy asistent / ekonomický manažér kancelárie MAS

19.03.2019 PRACOVNÁ PONUKA MAS ROZVOJ HORNEJ NITRYNámestie SNP 174/23, 972 71 NovákyVyhlasuje výberové konanie na ...

Výsledky volieb prezidenta SR (I.kolo)

18.03.2019 ...

Výluka na trati Prievidza-Nováky a Zemianske Kostoľany

13.03.2019 Dňa 21. marca 2019(štvrtok)bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08.35 h do 13.15 h realizovať výlukové práce, ktoré ...

OZNAM_Daň z príjmov za rok 2018

11.03.2019 OznamPriznanie k dani z príjmov za rok 2018 bude možné dňa01. 04. 2019 (pondelok) ...

Rozhodnutie_Polyfunkčný objekt-prestavba časti ubytovne

07.03.2019 ...

staršie správy
Odporúčame
Opätovne obnovené mestské televízne vysielanie

13.03.2019 Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že od 15. marca 2019 bude opätovne obnovené mestské televízne vysielanie v našom ...

Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

12.09.2018 Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a ...

Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru

12.09.2018 Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru v meste ...

V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

12.09.2018 Kde ju nájdete?Okrem výnimočnej národnej pamiatky zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv. Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj ...

VIDEO: Prehľad diania v meste počas leta 2018.

08.09.2018 Prehľad diania v meste Nováky počas tohto leta si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: ...

Nová telocvičňa a sociálne zariadenie pre žiakov základnej školy v Novákoch

23.08.2018 Rekonštrukcia telocvične  v objekte 5.-9. ročníkov a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte 1.-4. ročníkyV roku 2017 súčasné vedenie mesta Nováky bolo úspešné pri získaní ...

Výstavba sociálneho zariadenia v ZŠ Nováky

23.08.2018 Novákom poskytli ďalšie dotácie na výstavbu sociálnych zariadení v ZŠSúčasné vedenie mesta Nováky reagovalo na nevyhovujúci počet sociálnych zariadení v Základnej ...

Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

20.08.2018 Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej ...

Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

20.08.2018 Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018  do 4. augusta 2018  uzatvorený priechod/most cez ...

Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16.08.2018 Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote  473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského ...

Oslavy 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Novákoch

15.08.2018 Slovo vatra si už od nepamäti spájame s Jánošíkom, Jánskymi ohňami a v neposlednom rade aj so Slovenským národným povstaním. Významným medzníkom v našich ...

Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO

03.08.2018 Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková ...

Mesto Nováky podpisuje ďalší projekt financovaný Európskou úniou

03.08.2018 Vedenie mesta Nováky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 12. júla 2018. Zmluvným partnerom mesta ...

Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
12.02.2019
22.01.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 11.02.2019
Sociálna a zdravotná komisia 11.02.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 06.02.2019
archív zasadnutí komisií