KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2020

27.10.2020 Oznamujeme Vám, že v dňoch 04.-06.11. 2020, 12.-13.11.2020, 18.-20.11. 2020,   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Oznam

26.10.2020 Materská škola Nováky oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 23. októbra 2020  bude ...

Protipandemické nariadenia

23.10.2020             Zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra ...

Stavebník Ivanitt s.r.o., stavebné povolenie na stavbu: "Bytový dom Štúrova"

23.10.2020 Žiadatelia : Ivanitt s r. o., Adresa : Golfová 2938/18, 971 01 Prievidza podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako ...

Stavebník Ivanitt s.r.o. , stavebné povolenie na stavbu: "Bytový dom Štúrova SO-08 Spevnené plochy"

23.10.2020 Ivanitt s r. o., podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 odst.1 zák.č. ...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa

22.10.2020 Výsledky sčítania v Trenčianskom  krajiV Trenčianskom kraji sčítali 58 % bytov. K poslednému dňu v mesiaci september to bolo 50 % ...

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na október 2020 - Druhá etapa

22.10.2020 Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
07.09.2020
09.06.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020
archív zasadnutí komisií