Nováky aktuálne
VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 06/2019

19.07.2019 Znenie výzvy č. 6/2019 v prílohe. ...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019

18.07.2019 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 ...

Stavebné povolenie_Martin Novák

12.07.2019 ...

Oznam - oprava štátnej cesty I/64

12.07.2019 Mestu Nováky bol dňa 11. júla 2019 doručený od firmy Metrostav Asfalt, a. s. Zvolen list tohto znenia:Vec: I ...

ŽSR: Výluka na úseku Handlová – Remäta (17. 07. 2019)

11.07.2019   dňa 17. júla 2019, výluka v úseku  Remäta - Handlová v čase 7.35 – 10.20 hod.. ...

ŽSR: Výluka na úseku Bystričany - Zemianske Kostoľany (16. 07. 2019)

11.07.2019 dňa 16. júla 2019, výluka v úseku  Bystričany – Zemianske Kostoľany v čase 9.15 – 11.45 hod.. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11. 07. 2019 od 07,30 h - 15,30 h

08.07.2019 ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
19.07.2019 Vatra zvrchovanosti
20.07.2019 pumpcup
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
03.06.2019
20.05.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 29.05.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.05.2019
archív zasadnutí komisií