Sčítanie obyvateľov 2021
Informácie a usmernenie - Sčítanie obyvateľov 2021

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Zvládli sme to! Koncert - vystúpenia detí našich škôl.

22.06.2021 Mesto Nováky v spolupráci so Základnou umeleckou školou Nováky, Materskou školou Nováky, Centrom voľného času Nováky a Základnou školou Nováky Vás pozývajú ...

Uhoľná stopa - pozvánka

22.06.2021 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Spolok priateľov Bane Nováky v spolupráci s Mestom Nováky Vás pozýva na X. ročník pochodu po Náučnom ...

Rozhodnutie o umiestnení stavby - „Novostavba rodinný dom“. Navrhovateľ: Katarína Blahovičová

22.06.2021 ...

Zasadnutie MsZ Nováky dňa 29. júna 2021 o 15,30hod.

21.06.2021 Primátor mesta NovákyIng. Dušan ŠimkaV zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac JÚL 2021

18.06.2021 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.-2.7.2021, 8.-9.7.2021, 15.-16.7.2021, 21.-23.7.2021 a 29.-30.7.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni-Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný ...

Stavebné povolenie - Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ul. Štúrova a Chemikov v meste Nováky - SO 04 Verejné osvetlenie

18.06.2021 Žiadatelia : Mesto Nováky Adresa : Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky podali dňa 27.05.2021 na Obec Lehota pod Vtáčnikom ...

Stavebné povolenie - Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ul. Štúrova a Chemikov v meste Nováky - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

18.06.2021 Žiadateľ: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky požiadal dňa 21. 05. 2021 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom ...

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

18.06.2021 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. ...

Kontaktné centrum Nováky

18.06.2021 Kontaktné centrum v Novákoch je zložené z tímu odborníkov, ktorí poskytujú individuálne poradenstvo.Bez ohľadu na to, či sa zamestnanec HBP, a.s. zapojí ...

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra - informácie o projekte

18.06.2021 Hlavným partnerom je Trenčiansky samosprávny kraj, ďalšími partnermi projektu sú mesto Handlová, mesto Prievidza a mesto Nováky.Cieľom projektu je poskytnutie pomoci ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
26.06.2021 Uhoľná stopa
28.06.2021 Zvládli sme to! Koncert - vystúpenia detí našich škôl.
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

29.06.2021 15:30

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

8

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
14.06.2021
13.04.2021
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 17.06.2021
Komisia športu 10.06.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.06.2021
archív zasadnutí komisií