KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Barbora Piešová - žiačka ZUŠ v Novákoch v Superstar 2020

29.05.2020 Text:  V školskom roku 2018/2019 absolvovala II. stupeň hudobného odboru v hlavnom predmete spev v triede uč. Moniky Škrabanovej (obligátny ...

Oznam: O pyrotechnickej činnosti na mesiac Jún 2020

27.05.2020 Oznamujeme Vám, že v dňoch 03.06. 2020, 11.-12.06.2020, 18.-19.06.2020, 26. 06. 2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina"  vykonaná ...

Oznam: Rozhodnutie mesta Nováky ako zriaďovateľa škôl o otvorení prevádzky od 01.06.2020

27.05.2020 Mesto Nováky na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, ...

Oznam: Materská škola

27.05.2020 Materská škola Nováky oznamuje zákonným zástupcom, ktorí prihlásili deti na dochádzku v mesiaci jún 2020, že prevádzka materskej školy , vzhľadom ...

Oznámenie: Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020

27.05.2020 Doručovanie rozhodnutíMestský úrad oznamuje občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady ...

Oznam: Informácie o nástupe žiakov do základnej školy od 1. 6. 2020

26.05.2020 Do školy od 1. 6. 2020 dobrovoľne nastupujú deti  1. – 5. ročníka. V roč. 6. – 9. bude naďalej prebiehať ...

Oznam: Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky (Kinet, s.r.o.)

26.05.2020 ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
20.04.2020
10.02.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 28.05.2020
Sociálna a zdravotná komisia 11.03.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.02.2020
archív zasadnutí komisií