KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Nováky. Pripomienky do 20. 04. 2020.

08.04.2020 ...

INFORMÁCIA PRE RODIČOV -školská spôsobilosť-pripravenosť dieťaťa na školu

08.04.2020 ...

UZNESENIE VLÁDY- obmedzenie pohybu

08.04.2020 ...

OZNAM-obmedzenie pohybu

07.04.2020 Na základe opatrenia vlády SR a príkazu primátora č.1/2020 Mestský úrad v Novákoch žiada občanov, aby v dňoch 08.-09. 04. 2020 nenavštevovali mestský ...

PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

07.04.2020 Výchovná poradkyňa základnej školy oznamuje všetkým rodičom, že prihlášky žiakov 9. ročníka na stredné školy môžu vhodiť do ...

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

07.04.2020 Základná škola Nováky oznamuje rodičom budúcich prvákov, že vzhľadom na opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sa zápis do ...

Oznámenie o strategickom dokumente- UP Lehota pod Vtáčnikom

07.04.2020 Mestský úrad v Novákoch oznamuje verejnosti, že obstarávateľ – obec Lehota pod Vtáčnikom predložila OÚ Prievidza, odboru starostlivosti o životné ...

POZOR NA PODVODY V TIENI KORONAVÍRUSU: Podvodníci sa zamerali na dôchodcov

04.04.2020 V posledných týždňoch sme zaznamenali oznámenia o pokusoch podvodníkov vyťažiť z mimoriadnej situácie a hyenisticky sa priživiť najmä na dôchodcoch. Obeťou môže byť ...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 03. 04. 2020

04.04.2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA - zrušené
23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU - zrušené
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
10.02.2020
20.01.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 11.03.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.02.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.01.2020
archív zasadnutí komisií