Nováky aktuálne
Oslávme Silvester aj Nový rok bezpečne

04.12.2019 ...

Adventné vence a svietniky v príbytkoch bezpečne

04.12.2019 ...

Rozhodnutie - zastavenie konania

04.12.2019 Dňa 07.12.2018 podala spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (HBP, a.s.), na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako ...

Big band zo ZUŠ Nováky v Československo má talent

03.12.2019 Pozrite si výstúpenie nášho Big bandu ZUŠ Nováky v Československo má talent.https://www.joj.sk/cesko-slovensko-ma-talent/vystupenia/492195-hudba-ich-vsetkych-spojila-mladi-skolaci-to-na-podiu-rozbehli-naplno-a-jednohlasne-postupili ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2019

02.12.2019 Oznamujeme Vám, že v dňoch 9.-12.12., 19.-20.12. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

SOŠ NOVÁKY SA VZDELÁVALI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV ZŠ

02.12.2019 Stredná odborná škola v Novákoch zorganizovala dňa 29. novembra 2019 metodický deň pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl. Cieľom ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2019

28.11.2019 ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
06.12.2019 PRÍCHOD MIKULÁŠA
11.12.2019 SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY
11.12.2019 Od Kataríny do Vianoc
12.12.2019 Kultúrny program pri príležitosti 60. výročia otvorenia Domu kultúry
18.12.2019 Vianočný koncert
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
11.11.2019
03.09.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 06.11.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 30.10.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.10.2019
archív zasadnutí komisií