Nováky aktuálne
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

22.11.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Verejné obstarávanie - Zvýšene energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby

22.11.2017 Predmet zákazky:  ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTU DOM SLUŽIEB V MESTE NOVÁKY FORMOU POSKYTNUTIA GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY ...

Materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľného hasičského zboru Nováky

20.11.2017 Materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľného hasičského zboru Nováky – projekt podporil TSK ...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017

15.11.2017 Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017. ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2017

10.11.2017 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1., 7-8., 14-15., 21. 12. 2017  bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia

08.11.2017 Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedeniaHornonitrianske bane ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho nájmu č. 4/2017.

06.11.2017 ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24.11.2017 18:00 Piatok Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - premiéra
25.11.2017 18:00 Sobota Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - repríza
01.12.2017 18:00 Piatok Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - repríza
02.12.2017 18:00 Sobota Mestské zastupiteľstvo zo dňa 13. novembra 2017 - repríza
všetky záznamy
Pozvánky na podujatia
30.11.2017 14:00 Štvrtok Výkup a výmena papiera
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

18.12.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
29.11.2017
23.10.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 27.11.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 22.11.2017
archív zasadnutí komisií